מעגל שיח בית ספרי ראשון! 30.10.16

הורי בית הספר מוזמנים\ות!!!

במעגל יקחו חלק פעיל נציגי הנהגת ההורים. בואו לשמוע, להשמיע, ולהשפיע על אופיו של בית הספר-

יום ראשון, 30.10.16, 19:30-21:00.

אנא אשרו הגעתכם\ן עם מחנכת הכיתה.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים