הרשות המחוקקת בבית הספר נקראת "פרלמנט", ובו מתכנסים, מתוך בחירה כל תלמידי בית הספר, אנשי צוות בית הספר ובחלק ממפגשי הפרלמנט גם הורי התלמידים. הפרלמנט מעניק אפשרות להשפיע על חיי בית הספר, להציע הצעות, לדון עליהם ולקבל החלטות ברמה הבית ספרית.

את הפרלמנט מובילים ילדי ועדת פרלמנט, נציגי כל הכיתות א- ו. חברי הועדה נפגשים אחת לשבוע, בזמן הועדות. זוהי ועדה שלא כל מי שרוצה יכול לקחת בה חלק, אלא ילדים אשר מגישים מועמדות ונבחרים על ידי המחנכות והמורות המלוות. כל חבר בקהילת בית הספר יכול להגיש הצעה לפרלמנט, ההצעות מתקבלות באופן דמוקרטי.
דוגמא להצעות שהתקבלו: ביטול התלבושת האחידה, אופי מסיבת סיום בית ספרית, תגובות לאי הכנה שיעורי בית\הגשת עבודות ועוד..

*סרקו את הברקוד וצפו בסרטון הפרלמנט
*סרקו את הברקוד וצפו בסרטון הפרלמנט

טופס כתיבת הצעה לפרלמנט

אני משפיע/ה על פיכמן!טופס הצעה לדיון בפרלמנט

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים