הוועדות שפועלות בבית הספר הן: ועדת חזות, ועדת תרבות, ועדת קהילה, ועדת סיפרייה, ועדת פרלמנט וועדת גישור.

לשם מה? לקיחת אחריות של כלל התלמידים והתלמידות על בית הספר, בתחומים שונים, פיתוח מנהיגות ויכולות הובלה אצל התלמידים והתלמידות אשר מראים\ות נכונות לכך, שיפור העשייה היומיומית בבית הספר, תוך שיתוף התלמידים והתלמידות ופיתוח מיומנויות חברתיות והכרות עם תלמידים ותלמידות מהשכבות השונות – בסיס טוב לאקלים חברתי נעים ומכיל.

כיצד זה מתנהל? בתחילת שנה"ל הילדים נחשפים למבנה ולמגמות השונות בהם הם יוכלו לקחת חלק. הילדים לומדים על עצמם שמה שצריך להנחות אותם בבחירה היא היכולת שלהם לתרום לבית הספר מסך החוזקות שלהם – במה הם טובים? בתפעול מחשבים? בסדר וארגון? את אוהבת ספרים? אתה אוהב לארגן פעילויות התנדבותיות? את מתעניינת באקטואליה? בכל ועדה יש מורה או שתיים שמלוות את הפעילות. כל ועדה מחולקת למגמות\פרוייקטים שהם תחומי עיסוק אשר קשורים לתוכן הועדה, ומנוהלים באופן יחסית עצמאי על ידי התלמידים.
אין חובה לקחת חלק בועדות, לאחר תהליך ארוך של חשיבה. לאורך כל השנה כדאי להזמין ילדים ולעודדם לקחת חלק בפעילות הועדות.


ועדות פנים כיתתיות-

לשם מה? המקום לעורר ולהוציא לפועל יוזמות ורעיונות של הילדים והילדות, אקטיביזם חברתי כתתי המעודד שיתוף פעולה ועבודת צוות. הוועדות הכתתיות יוצרות חיבורים, חברויות ועבודת צוות במשמות אותן צוותי הילדים בוחרים באופן עצמי.

דוגמאות לוועדות השונות הקיימות בתוך כתלי הכתות – "חולים וחסרים" – התל' אחראים לכתוב ולהשלים לתל' החסרים את החומר הנלמד. ועדת "שבתות וחגים" אחראים על הכנת שיעור מיוחד לימי שישי ולמועד. ועדת "יום הולדת" אחראית להכין פעילות יום הולדת לילדי החודש. ועדת "מיחזור" אחראים על איסוף ניירות, מכינים שיעורים על איכות הסביבה לכלל תל' הכתה. ועדת "ספריה כתתית" – ממליצה על ספרים, מתקנת ספרים ("אמבולנס הספרים"), ועדת "קישוט" אחראית על קישוט הכתה לאורך השנה. בתוך הכתה "השמיים הם הגבול" עבור הילדים והילדות.

איך זה עובד? הילדים מתחלקים לוועדות השונות, 4-5 תל' בוועדה, על פי בחירתם ותשוקתם. במהלך השבוע, מחנכת הכתה מאפשרת לוועדות לקיים מפגשים המאפשרים זמן עבודה. במפגשים הללו המחנכת מנחה ומלווה אותם. במפגשים הראשונים הנערכים בתחילת השנה הילדים כותבים את רעיונותיהם ומה חשוב להם.

כל תלמיד\ה משקיע\ה בצורה אחרת, עם זאת, הוועדות נותנות ביטוי להעצמה אישית וליוזמות של הילדים בכתה, תרומה לקהילת הכתה, ביטוי ליכולות השונות של הילדים – כל ילד\ה והכח שלו\ה! דבר זה משפיע ישירות לאקלים החיובי הכתתי ועל מערכות היחסים בין התלמידים\ות.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים